मंगल सेल्फीमंगलग्रहमा टहल्दै गरेको अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको क्युरियोसिटी रोबटले आफ्नै हिस्सा देखिनेगरी खिचेको ‘सेल्फी’ तस्वीर।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्