ल, काम, सकिएको हो

0

ल, काम, सकिएको हो भने निषेधित सामान यस्मा राखौँ…