जुलुसनै लिएर चीन भ्रमण आउनुको उद्देश्य, अब तेत्रो भारी तेल बोकेर लानु छ म एक्लैले काँ सक्नु ?प्रतिक्रिया दिनुहोस्