बाइस मुलुकबाट आएका ५ सय ६९ क्वारेन्टाइनमाप्रतिक्रिया दिनुहोस्