चीनसँगका ६ नाका व्यवस्थित गरिनेप्रतिक्रिया दिनुहोस्