निर्माणाधीन मन्दिरको छतले किच्दा दुईको मृत्युप्रतिक्रिया दिनुहोस्