प्रकृतिमयलन्डनको सोहो इलाका स्थित स्थित पब द कोच एन्ड हर्सेज, अब नाँगिन मनराउनेहरुका लागि गन्तब्य बनेको छ । यस पबले ग्राहकलाई नाँगै बस्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्