मर्मतजापानको फुकुसिमा आणविक भट्टीका अपरेटरले एउटा भट्टीको आणविक इन्धन हटाउन शुरू गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्