हुम्म ल अब पानी जहाज तैरज याेग्य बहाब छ, निरिक्षण सफल भाे भन्दा हुन्छ ।प्रतिक्रिया दिनुहोस्