किस्ताबन्दीमा गाडी किनियो, किस्तामै चलाउने गर्या छु … बाटो खाली भको बेलाँ क्याप्रतिक्रिया दिनुहोस्