राजीनामा बाहेक जेसुकै मागे हुन्छ है ?राजीनामा बाहेक जेसुकै मागे हुन्छ है ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्