राजधानी हैन… भिक्षा माग्न आको क्या नेता भनौँदो श्रीमान ज्यू, व्यर्थ किन लुक्नपर्या होला?प्रतिक्रिया दिनुहोस्