बघिनीरसियाको नाभोसिविस्र्क चिडियाखानामा आफ्ना डमरुसंग बसिरहेका लापा नामक साइबेरियाली बघिनी।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्