putin workng from duplicate officeप्रतिक्रिया दिनुहोस्