दुई सातापछि जिल्ला अस्पताल सञ्चालनप्रतिक्रिया दिनुहोस्