चक्रवात ‘निसर्ग’ को प्रभावको सम्भावना यस्ताेःप्रतिक्रिया दिनुहोस्