होम क्वारेन्टाइनमा रहेकी गर्भवतीको मृत्युप्रतिक्रिया दिनुहोस्