हात्तीको आक्रमणबाट युवकको मृत्युप्रतिक्रिया दिनुहोस्