अपाङ्गता भएकाका घरघरमै राहत बाँड्दै कलाकारप्रतिक्रिया दिनुहोस्