केन्द्रीय पशु प्रयोगशालाको उपकरण धनगढीमाप्रतिक्रिया दिनुहोस्