असिनापानीले तरकारी र फलफूल बालीमा क्षतिप्रतिक्रिया दिनुहोस्