गण्डकी समाचार: जोखिम नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकामा प्रवेश निषेधप्रतिक्रिया दिनुहोस्