नेपाल बैंकबाट सातै प्रदेशलाई पाँच/पाँच लाखप्रतिक्रिया दिनुहोस्