भट्टाका मजदुरद्वारा कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन गरेको आग्रह अटेरप्रतिक्रिया दिनुहोस्