बागलुङका स्थानीय तहमा ज्वरोमापन यन्त्रसमेत छैन !प्रतिक्रिया दिनुहोस्