नेपालमा एशियामै पहिलो मानव मलमूत्र फोहर प्रशोधन केन्द्र बन्नेप्रतिक्रिया दिनुहोस्