कोरोना भाइरस सङ्क्रमणः फ्रान्समा पनि एकको मृत्युप्रतिक्रिया दिनुहोस्