आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक स्रोतको आवश्यकता परेको छ: अर्थमन्त्री खतिवडाप्रतिक्रिया दिनुहोस्