जनप्रतिनिधिलाई नै थाहा छैन सूचनाको हकप्रतिक्रिया दिनुहोस्