चीनद्वारा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्दप्रतिक्रिया दिनुहोस्