सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र छानबिन आयोगका पदाधिकारीद्वारा सपथ प्रतिक्रिया दिनुहोस्