कर्मचारी समायोजनले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भयो: मन्त्री ढकालप्रतिक्रिया दिनुहोस्