नेपाल घुम्नका लागि उपयुक्त रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेप्रतिक्रिया दिनुहोस्