बेपत्ता नागरिकको चाँडो खोजी गर्न टानको आग्रहप्रतिक्रिया दिनुहोस्