नागरिक सचेतना र कानूनी प्रबन्धबाट विपद् व्यवस्थापन: गृहमन्त्री थापाप्रतिक्रिया दिनुहोस्