विमानस्थल निर्माणमा सर्वाेच्च अदालतको रोकप्रतिक्रिया दिनुहोस्