भक्तिभाव



अभिनेतृ सिरू विष्ट कालिञ्चोक भगवतीको दर्शनका क्रममा।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्