अन्तरिक्ष बाहन



अमेरिकी निजि अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सको मानव बोक्ने मोडुल । उक्त मोडुलमा केही गडबडी देखिएकोले तत्काललाई मानव सहितको अन्तरिक्ष अभियान रोक्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्