बाण प्रहारमध्यकालिन युद्ध कौशल प्रति उत्सुकता राख्ने दुईजना जर्मनको मुटु नै छेडने गरी भएको बाण प्रहारबाट ज्यान गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्