दाजुभाईकृतिम गर्भाधानबाट फरक फरक आमाबाट जन्मेका वाल्टर गर्डी र मार्क टोल्सन । आफनो जैविक पिता खोज्ने क्रममा उनीहरु एक आपसमा दाजु भाइ भएको पत्ता लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्