मत्यृ दण्डचीनको एक अदालतले लागु औषध मिथाम्फेटामाइन उत्पादन र ओसार प्रसार गरेको अभियोगमा मंगलवार एकजना क्यानाडाली नागरिकलाई मृत्युदण्ड सुनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्