नेपाल बन्द छ । ….. नेपाल बन्दै छ ।।प्रतिक्रिया दिनुहोस्