छड्के जाँचकहरू गए हाकिम साप, घुस नखाने कर्मचारीहरू पो खोज्न आका रछन, तपैं व्यर्थ डराउनुभो ।प्रतिक्रिया दिनुहोस्