लुट्न सके लुट भ्रष्ट.. तिमिलै छ छुटप्रतिक्रिया दिनुहोस्