ह्वाँ बम हाल्ने त भागिहाले, घाइतेलाइ चैँ ‘शंकाको घेरामा’ भन्दै समात्न थाल्या छन रे क्या, ल झट्ट पखाल आफुलाईप्रतिक्रिया दिनुहोस्