विध्वंशइन्डोनेसियाको सुलाबेसी द्विपमा आएको शक्तिशाली भुकम्प र सुनामीले ध्वस्त पारेको पालु सहरको भुकम्पआउनु अघि र पछिको दृष्य ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्