कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनपाटन दरबारमा भक्तजनहरू

तस्वर उजाेल डंगाेल/नेस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्