‘नेपाली हामी रहन्छाैं कहाँ नेपालै नरहे…’प्रतिक्रिया दिनुहोस्