वर्षेनी यस्ता घटना भैरहन्छ, कारण सबैलाई था’ छ समाधान कसैलाई था’ छैनचालको गल्ती

सरकार नै निकम्मा

वर्षेनी यस्ता घटना भैरहन्छ, कारण सबैलाई था’ छ समाधान कसैलाई था’ छैन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्