नियुक्तचिलीका पूर्वराष्ट्रपति मिसेल ब्यासेलेट राष्ट्रसंघको मानव अधिकार प्रमुख नियुक्त ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्